آرشیو اخبار - گروه صنعتی سپهر نیرو

آرشیو اخبار


افتخاری دیگر درکارنامه زرین گروه صنعتی سپهرنیرو

افتخاری دیگر درکارنامه زرین گروه صنعتی سپهرنیرو

کسب رتبه نخست نمایشگاه ساخت داخل نیروگاهی درسال1394
بازدید اعضای محترم کمیسیون انرژی مجلس از نمایشگاه دائمی گروه صنعتی سپهر نیرو

بازدید اعضای محترم کمیسیون انرژی مجلس از نمایشگاه دائمی گروه صنعتی سپهر نیرو

نشست تخصصی رییس و اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در نیروگاه سیکل ترکیبی نیشابور و همچنین بازدید از نمایشگاه دائمی گروه صنعتی سپهرنیرو در نیروگاه سیکل ترکیبی نیشابور

http://www.irna.ir/fa/Photo/2915282/
خودکفایی ملی ، یکی از اهداف مهم گروه صنعتی سپهر نیرو است .

خودکفایی ملی ، یکی از اهداف مهم گروه صنعتی سپهر نیرو است .

ابوالفضل خانی  ، مدیرعامل گروه صنعتی در مصاحبه با خبرنگاران اعلام نمود:
تمام تلاش خود را برای قطع ورود قطعات و همچنین خودکفایی ملی انجام خواهید داد. وی این امر را وظیفه و مسئولیتی دانست که از سوی مقام معظم رهبری بر دوش تمام مردم و بخصوص صنعت گران گذاشته شده است .
وی خاطر نشان کرد که گروه صنعتی سپهر نیرو با تولید بیش از 500 قطعه که در حدود 350 قطعه از آنها تحریمی بوده و همچنین تعمیرات خاص نیروگاهی توانسته تا حدودی به رسالت خود جامه عمل بپوشاند.
بازدید دکتر سبحانی نیا _نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی از نمایشگاه دائمی سپهر نیرو

بازدید دکتر سبحانی نیا _نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی از نمایشگاه دائمی سپهر نیرو


بازدیدجناب مهندس مهرداد از نمایشگاه دائمی گروه صنعتی سپهرنیرو

بازدیدجناب مهندس مهرداد از نمایشگاه دائمی گروه صنعتی سپهرنیرو


بازدید جناب مهندس حائری از نمایشگاه دائمی گروه صنعتی سپهر نیرو

بازدید جناب مهندس حائری از نمایشگاه دائمی گروه صنعتی سپهر نیرو


بازدید معاونت محترم استانداری خراسان رضوی و فرماندار نیشابور -جناب دکتر مظفری

بازدید معاونت محترم استانداری خراسان رضوی و فرماندار نیشابور -جناب دکتر مظفری


بازدید رئیس کمیسیون انرژی مجلس از نمایشگاه دائمی گروه صنعتی سپهرنیرو

بازدید رئیس کمیسیون انرژی مجلس از نمایشگاه دائمی گروه صنعتی سپهرنیرو